Saido cocendo pan (9 imágenes)

Haz clic en una imagen para ampliarla. 

Pequeno homenaje a Saido.

Cuando Saido coce, coce unha saca de 50 K de fariña, que se traducen en 14 empanadas e unhas 40 fogazas de pan, máis algunhas roscas e roscois. O outro día levaba a furgoneta chea de comida, non sei o que lle durará. A mín regaloume unha fogaza de dous kilos que me durou toda a semana, e cada día que pasaba millor estaba, sin levadura nin mariconadas desas, pan verdadero, tal e como se facía antes: fariña, auga, sal, formento e punto.

Saido moviliza a duas mulleres unha mañá enteira preparando o condumio. Pero a amasada faia él, que non hai máquina industrial que amase tanto e tan ben.

Saido non vai os centros comerciales, nin vai ó cine, nin sale a cenar (pra qué)... Saido chega de traballar de Asturias o sábado de madrugada, e ás 7 ou ás 8 da mañá xa está na veiga rumbando co tractor ou estrelouzando nalgún sitio, non tén parada.

O móvil de Saido ten cobertura en calquera sitio: un día estuvo falando casi unha hora cun paisano de Ponferrada desde a cantina con él apagado. Así é Saido.

Eu cando sea maior quero ser como Saido.

INICIO